Veckoplanering för årskurs 3C

Utvalda

Vecka 42:

MÅNDAG: Vi följer schemat
TISDAG: Idrott för: Julia, Marko, Miranda, Dalia, Fayaz, Nana, Mikael, Tuba
Skolinspektionen är på besök
ONSDAG: Simning för: Anthony, Alida, Omar, Deborah, Meryem, Aisha
Skolinspektionen är på besök
TORSDAG: Vi följer schemat
FREDAG: Vi följer schemat
ÖVRIG INFORMATION: För att sjukanmäla era barn ringer ni till 0515-777 600 och knappar in barnets personnummer.

cropped-bild4.png

 

Annonser

Luftballong och skatt

Som del i temat Vem bestämmer? har vi de senaste veckorna arbetat med luft. Vi har läst faktatext om luft och diskuterat svåra ord tillsammans. Vi har också pratat mycket om fotosyntes och olika gaser i luften. Gasen syre andas vi in och ut kommer gasen koldioxid. Växterna omvandlar koldioxiden till syre som vi sen kan andas in igen! Barnen har fått rita detta kretslopp för att verkligen befästa begreppen. Vi har också haft en Grej of the week om luftballongen och i bild har vi då skapat egna 3D-luftballonger. Vi har avslutat med att se en kort film där en luftballong fylls upp och sedan lyfter iväg.

I engelskan har vi arbetat med läromedlet Magic och därefter arbetat ännu mer med färger, siffror och bokstäver. Vi har använt den interaktiva Smartboard-tavlan där eleverna fått komma fram och matcha ord på engelska med ord på svenska. Vi har också lekt lekar som handlar om dessa ord så de får chans att lära sig dem på ett roligt vis.

Vi har också pratat om skatt och yrken som del i temat Vem bestämmer?. Vi har lärt oss om vilka yrken som tillhör offentliga respektive privata sektorn. Vi har pratat om att de som jobbar inom offentliga sektorn får lön från skatten, men att alla betalar lika mycket skatt oavsett vad man har för jobb. De pengar som blir över efter alla löner kan vi spendera på något som gynnar alla i samhället – parker, simhallar, skolor, vägar, gatubelysning och så vidare. Vi gjorde då en övning tillsammans där barnen blev tilldelade ett yrke och fick fundera på vad den yrkesgruppen gör om dagarna och hur viktigt det jobbet är i ett samhälle.

Som del i arbetet med svenska läser vi en högläsningsbok, Den magiska kappan som är mycket spännande! Det blir högläsning ungefär en gång i veckan och därefter diskuterar vi texten i små grupper innan vi lyfter det i helklass. Vi har då övat på att bland annat gissa vad som ska hända härnäst i boken och också tagit ställning till frågor som inte har ett rätt svar där barnen fått motivera sina åsikter och tankar. De har också fått rita en bild som passar till boken. En händelse, en plats eller en person som finns i boken. Då övar barnen en lässtrategi som innebär att de får större förståelse för texten vi läst efter att ha visualiserat bilder från den.

Ha en härligt helg!

/Malin och Zubair

Politik och central ämneskonferens

Alla partiaffischer är klara och det är idag dags för redovisning och omröstning för att se vilket parti som vinner. Eleverna har skapat egna partier och bestämt tillsammans om vad de i gruppen tycker är viktigast. Därefter har de gjort reklam i form av affischer för att locka så många röster som möjligt. I eftermiddag avgörs det!

Imorgon slutar eleverna efter lunch då lärarna i Huddinge kommun ska på central ämneskonferens. Fritids tar emot barn med fritidsplacering efter lunchen och har sedan öppet som vanligt.

/Malin och Zubair

3D och politik

I veckan har vi fortsatt med arbetet med temat Vem bestämmer?. Vi har arbetat klart med vad vi vill ha i den tomma lokalen i vår låtsasstad och pratat om öppna och slutna omröstningar. Därefter pratade vi mer om Sveriges politik och vilka de åtta största partierna är. Nästa vecka ska vi påbörja arbetet med att skapa egna partier. Det blir ska bli spännande!

Under en matematiklektion skapade barnen 3D-modeller av olika geometriska kroppar med hjälp av play-doh och tandpetare. Det var mycket uppskattat av barnen. Vi har också tittat på deras matematikfilmer och vi kommer fortsätta arbetet med filmerna under nästa vecka. 

Redan nu börjar vi skifta om lite i grupperna till simning och idrott. Barn som har fått godkänt i simningen ska lämna plats åt de som är i större behov av att simträna. Detta innebär att grupperna kommer ändras allt eftersom, särskilt simgruppen. Därför är det viktigt att ni håller extra koll i veckoplanen för att se vilka barn som går och simmar eller har idrott så att dessa barn får med sig rätt ombyte.

Ha en fin helg!
/Malin, Zubair och Nusrat

Mattefilmer och friidrottsdag

Under veckan har vi fortsatt arbetet med temat Vem bestämmer? där vi lärt oss mer om vad ett samhälle är och vilka yrkesgrupper som kan finnas i en stad. Vi har också pratat om valet, haft en egen omröstning i klassrummet och ska nästa vecka börja med arbetet med egna politiska partier!

VFU-studenten Nusrat har haft en matematiklektion som fokuserade på begreppen dubbelt och hälften. Eleverna delades in i grupper och fick i uppgift att skapa en mattefilm som handlar om just dubbelt och hälften. Många grupper valde att skriva en rapplåt och sen spela in konkret material där de visar hälften och dubbelt. På måndag ska vi ha filmvisning så grupperna får visa filmerna för varandra. Det blir kul!

Idag hade vi också friidrottsdag på Visättra IP. Vi testade på en mängd olika grenar, bland annat höjdhopp, kast med liten boll och spjut. Vi åt hamburgare till lunch nere på IP och avslutade sedan dagen inne i klassrummet. Eleverna verkade minst lika nöjda som trötta!

Nästa vecka är det utvecklingssamtal under tisdagen och torsdagen och det innebär att eleverna slutar efter lunch. Fritids har öppet som vanligt och barn utan fritidsplacering går hem efter lunch (12:00). Tiderna för samtalen ligger uppe i ett tidigare inlägg här på bloggen.

Ha en fin helg!
/Malin och Zubair